فرمولاسیون به شیوه های نوین داروسازی
مطالعات بالینی تایید شده
ثبت فرمول جدید
کاهش دوره مصرف
مدیریت نوین در عرصه داروهای دانش بنیان

داروسازی دیموند

شرکت داروسازی دیموند با مدیریت جناب آقای دکتر محمد مهدوی مجد پس از یک سال از آغاز فعالیت توزیع محصولات در داروخانه های سراسر کشور جهت روند رو به رو شد خود از طریق شبکه‌های ارتباطی مختلف برنامه ارزیابی و رضایتمندی مشتریان خودرا بر اساس چهار اصل زیر بنای این شرکت آغاز نموده است که با توجه به در جریان بودن این مسیر به صورت ماهانه نمودار تغییر خواهد کرد.